201809

የመረጃ መለዋወጥ ከአቶ ተስፋዬ ደፋሩ የደቡብ አርሊ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ