የሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምር ትብብር ለዘላቂ ልማት
“የመንገድ አደጋን ለመቀነስ ለመንገድ ግንባታ አስቸጋሪ የሆነ አፈርን ከዕጽዋት ከሚወሰዱ ንጥረ ነገሮች የማሻሻል ስራ እና የልማት ሞዴል”

የሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምር ትብብር ለዘላቂ ልማት
“የመንገድ አደጋን ለመቀነስ ለመንገድ ግንባታ አስቸጋሪ የሆነ አፈርን ከዕጽዋት ከሚወሰዱ ንጥረ ነገሮች የማሻሻል ስራ እና የልማት ሞዴል”

ፍሬሃይለአብ አድማሱ ጊዴቦ

የፒ.ኤች.ዲ ዕጩ ፡ሲቪልና አከባቢ ምህንዲስና ት/ክፍል ኤሂሜ ዩኒቨርሲቲ ፣ ጃፓን

ሌክችረርና ተመራማሪ፡ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

  

እስፔሻላይዝድ መስክ

ሲቪል ምህንዲስና የጅኦቴክንካልና ጅኦማቴሪያልስ

ቁልፍ ቃላት

ኮንስትራክሽን ማቴሪያል እና ቴክኖሎጂ፣ የአፈረ ማሻሻል/ማጠንከር፣ የትራንስፖርት ሥስተምና ኢንጂነሪንግ፣ የሴሉሎስና ፈይበር ማቴሪያል